Důležité!

Informace k návštěvám - návštěvní řád →.

 

logo opz

Projekt „Podpora zkvalitňování sociálních služeb v organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Předmětem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb. Cílem projektu je inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel v souladu s platnou legislativou.

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 30. 9. 2020

Doba trvání (v měsících): 21,00

 

Obecným cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb s důrazem na podporu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb, na podporu procesů standardizace sociální práce, aplikaci nových řešení v rámci kvality sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Specifickým cílem projektu bude inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb, vnitřních pravidel a smluv v souladu s platnou legislativou.

Inovativním a nejvyšším přínosem projektu bude aktualizace a vytvoření nových metodických materiálů a smluv o poskytování sociální služby, vykazujících vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a odpovídajících veškeré legislativě, která vstoupí v průběhu realizace projektu v platnost a účinnost.

Výstupem projektu bude zvýšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb.

 

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

 

Výstup ze standardů kvality sociální služby Domov pro seniory Znojmo

Výstup ze standardů kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem

Výstup ze standardů kvality sociální služby Odlehčovací služby

Výstup ze standardů kvality sociální služby Centrum denních služeb

Výstup ze standardů kvality sociální služby Pečovatelská služba

Výstup ze standardů kvality sociální služby Noclehárna

Výstup ze standardů kvality sociální služby Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus