Důležité!

Od soboty 5.12.2020 jsou za specifických podmínek povoleny návštěvy v pobytových službách organizace:
 Domov pro seniory
 Odlehčovací služby

Od pondělí 19.10.2020 osobní setkání se sociálními pracovnicemi pouze po předchozí telefonické domluvě:
 Domov pro seniory / Domov se zvláštním režimem: 515 225 367 (přepojení na sociální pracovnice)
 Odlehčovací služby: 739 389 088 (Mgr. Martina Svobodová)

V pondělí 11. a 12. ledna omezena dostupnost tel. linky 515 221 021 (Azylový dům, Noclehárna).
Děkujeme za pochopení.

 

logo opz

Projekt „Podpora zkvalitňování sociálních služeb v organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Předmětem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb. Cílem projektu je inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel v souladu s platnou legislativou.

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 30. 9. 2020

Doba trvání (v měsících): 21,00

 

Obecným cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb s důrazem na podporu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb, na podporu procesů standardizace sociální práce, aplikaci nových řešení v rámci kvality sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Specifickým cílem projektu bude inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb, vnitřních pravidel a smluv v souladu s platnou legislativou.

Inovativním a nejvyšším přínosem projektu bude aktualizace a vytvoření nových metodických materiálů a smluv o poskytování sociální služby, vykazujících vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a odpovídajících veškeré legislativě, která vstoupí v průběhu realizace projektu v platnost a účinnost.

Výstupem projektu bude zvýšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb.

 

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

 

Výstup ze standardů kvality sociální služby Domov pro seniory Znojmo

Výstup ze standardů kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem

Výstup ze standardů kvality sociální služby Odlehčovací služby

Výstup ze standardů kvality sociální služby Centrum denních služeb

Výstup ze standardů kvality sociální služby Pečovatelská služba

Výstup ze standardů kvality sociální služby Noclehárna

Výstup ze standardů kvality sociální služby Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus