logo opz

Projekt „Podpora zkvalitňování sociálních služeb v organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007627, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Předmětem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb. Cílem projektu je inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel v souladu s platnou legislativou.

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 30. 9. 2020

Doba trvání (v měsících): 21,00

 

Obecným cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb s důrazem na podporu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb, na podporu procesů standardizace sociální práce, aplikaci nových řešení v rámci kvality sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Specifickým cílem projektu bude inovace a tvorba metodických materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb, vnitřních pravidel a smluv v souladu s platnou legislativou.

Inovativním a nejvyšším přínosem projektu bude aktualizace a vytvoření nových metodických materiálů a smluv o poskytování sociální služby, vykazujících vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a odpovídajících veškeré legislativě, která vstoupí v průběhu realizace projektu v platnost a účinnost.

Výstupem projektu bude zvýšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb.

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka