Důležité!

Od soboty 6. 2. 2021 jsou povoleny návštěvy na všech odděleních Domova pro seniory. Na návštěvu je nutné objednat se předem, mít antigenní nebo PCR test ne starší než 48hodin a vlastní respirátor KN95 nebo FFP2.

Od 12. 2. do 26. 2. 2021 je opět možnost antigenního testování návštěv přímo v Domově pro seniory.

 

Vážení přátelé,
protože víme, že je v současné době velmi náročné zaregistrovat se na antigenní testování, rozhodli jsme se opět začít testovat návštěvy přímo u nás.

Testovat budeme do pátku 26. 2. 2021.

Pravidla pro antigenní testování v Domově:

Testovat se bude vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 13:00 do 15:30 hodin (1. testování - pátek 12. 2. 2021). Místem testování je suterénní místnost v budově B – příchod venkem okolo budovy zezadu – bude označeno šipkami.
Postup:

 1. Rezervovat si telefonicky čas testu přímo na oddělení (objednávat se lze mezi 13:00 až 14:30 hodin).
 2. Test nemusí proběhnout v den návštěvy, je platný 48 hodin a slouží pouze pro potřebu návštěvy v zařízení – doklad o testu zůstává v zařízení.
  • Budova A – vyhotovený test s negativním výsledkem předáte na oddělení a zároveň s personálem vypíšete čestné prohlášení, pokud se testujete v jiný den než jdete na návštěvu zůstává doklad u testujícího personálu a ten ho odevzdá na oddělení, kde při návštěvě ještě vyplníte čestné prohlášení.
  • Budova B – vyhotovený test s negativním výsledkem předáte na vrátnici, kde zároveň vypíšete čestné prohlášení, pokud se testujete v jiný den než jdete na návštěvu zůstává doklad u testujícího personálu a ten ho odevzdá na vrátnici, kde při návštěvě ještě vyplníte čestné prohlášení.
 3. Denní možnost testování je 15 osob
 4. K uživateli bude v jednom testovacím dnu testována 1 osoba
 5. Pokud je výsledek testu pozitivní je povinností testovaného oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři
 6. Tatáž osoba může být testována max. 1x týdně
 7. Poslední testování proběhne 26. 2. 2021.

 

Radka Sovjáková
ředitelka

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus