Důležité!

Informace k návštěvám - návštěvní řád →.

DOPORUČENÍ A POKYNY K NÁVŠTĚVÁM – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

S účinností od 9. 7. 2021 do odvolání jsou povoleny návštěvy uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje některou z následujících podmínek:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 3. osoba byla očkovaná proti onemocnění covid-19 a doloží certifikát o provedeném očkování, který stvrzuje, že osoba podstoupila očkování proti onemocnění covid-19 a
  1. od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;
  2. od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní;
 5. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem a to s negativním výsledkem – tuto skutečnost doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením;
 6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a to s negativním výsledkem – tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy.
 • Na místě není možné podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.
 • Návštěvní hodiny jsou určeny každý den od 13:30 do 16:30 hodin. Stanovený čas je závazný.
 • Na návštěvu je nutné se dopředu OBJEDNAT! Rezervace možná denně mezi 13:00 – 14:30 na jednotlivých odděleních. V jinou dobu je možná také, ale vzhledem k provozu oddělení nejsme schopni zaručit, že personál bude přítomen u telefonu.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max 2 osoby na jednoho uživatele ve stejném čase – na dvoulůžkových pokojích maximálně návštěva u jednoho uživatele – nutná rezervace předem. U mobilních uživatelů je možné využít společné prostory, i na toto se vztahuje systém rezervace. Doba jedné návštěvy je max. 1 hodina.
 • V případě, že příchozí do zařízení má tělesnou teplotu 37,0 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19 (byť se prokáže negativním testem), je zamezeno jeho přístupu do budovy. Každá navštěvující osoba je dotázána na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník. Svým podpisem stvrdí správnost údajů i seznámení se s vyvěšeným návštěvním řádem.
 • U vstupu do budovy B všichni příchozí provedou dezinfekci rukou. V budově A provedou desinfekci rukou při vstupu na oddělení.
 • Všichni příchozí musí mít po celou dobu návštěvy ochranu dýchacích cest (nos, ústa) a to VLASTNÍ respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének). Personálem bude prováděna kontrola v průběhu návštěvy. Nedodržení ze strany návštěvníků bude důvodem k vyzvání, aby návštěva opustila okamžitě zařízení.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Nutné je dodržovaní hygienických pravidel, odstupů a běžných nařízení.
 • Ve společných prostorách není možná konzumace nápojů a potravin.
 • Poskytovatel sociální služby během dne zajistí zvýšenou dezinfekci ploch a vnitřního vybavení neprodleně po každé návštěvě, včetně všech použitých pomůcek.

Děkujeme za respektování pravidel a dodržování návštěvního řádu

Mgr. Radka Sovjáková, DiS., ředitelka

Návštěvní řád v PDF

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus