Důležité!

Informace k návštěvám - návštěvní řád →.

Tři králové, jak se lidově nazývají mudrci z Východu – Kašpar, Melichar a Baltazar

– navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu vzácné dary: ZLATO, KADIDLO A MYRHU.

Každoročně si tento svátek připomínáme 6. ledna. V ulicích se v tuto dobu vždy objevují koledníci převlečeni za tři krále, někdy i s doprovodem. V dřívějších dobách to byl kantor se svými žáky, později kněz s ministranty, chodící po sousedech s přáním štěstí a zdraví. V posledních letech máme Tři krále spojené především se sbírkou, kterou pořádá katolická Charita a jejíž výtěžek jde na pomoc lidem v obtížných situacích.

Také u nás v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky. Pro nás, aktivizační pracovnice, bylo radostí obcházet všechny uživatele a zaměstnance, popřát jim do nového roku a zazpívat si společně koledu Tři králové.

Všem, co přispěli, děkujeme.

Tři králové 2022 - obrázek 1 Tři králové 2022 - obrázek 2
Tři králové 2022 - obrázek 3

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus