Na začátku nového roku se někteří z nás ohlíží za událostmi roku předchozího

a my se můžeme ohlédnout a zavzpomínat na události a akce, které proběhly v Centru denních služeb.

Samozřejmě jsme v prvé řadě ctili různé zvyky a tradice postní, velikonoční i vánoční. Uživatelé naší služby se tak mohli zapojit např. do pravé české zabíjačky a odnést si domů výslužku v podobě jitrnice, tlačenky a polévky. V době masopustní jsme smažili tradiční koblihy, o velikonocích navštívili trhy na náměstí a ochutnali zelené pivo. Den matek je velmi oblíbený svátek, který jsme oslavili společně tancem a hudbou. Návštěvou hřbitova jsme zavzpomínali na všechny naše blízké zemřelé. Před vánoci nás potěšili svojí návštěvou Mikuláš, čert a anděl se svojí nadílkou. Velký dík za tuto návštěvu patří studentkám ze SZŠ a VOŠ Znojmo. O vánocích nás studentky a studenti ze SOŠ a SOU Dvořákova, obor pekař, učili plést vánočky, což pro nás nebylo vždy úplně snadné. K vánočním zvykům patří pečení perníčků a samozřejmě také vánoční besídka.

V průběhu roku jsme však nezůstávali jen v prostorách Centra denních služeb, ale společně jsme se zúčastnili různých akcí pořádaných ve městě Znojmě. Zhlédli jsme ukázku integrovaného záchranného systému nebo si poslechli nejrůznější muzikanty hrající v ulicích u příležitosti v té době právě probíhajícím Hudebním festivalu. Rádi se také zajdeme podívat na výstavy, do muzea, popovídat si do cukrárny nebo zajedeme na vzdálenější návštěvy do Domova pro seniory ve Skalici nebo do Domova u lesa v Tavíkovicích.

Velmi rádi jsme mezi sebou v Centru denních služeb přivítali zajímavé návštěvy a pobesedovali na různá témata. V rámci Dne seniorů jsme si např. povídali se zástupci Policie ČR nejen o bezpečnosti na silnici, ale také o tom, jak být ostražitý a nenaletět různým podvodníkům. Velmi zajímavá byla beseda s panem Frindem o vážné hudbě a s paní Raškovou, která vyprávěla velmi poutavě o svých cestách a zážitcích z Indie. Radost uživatelům služby udělala také zvířecí návštěva koníka Emila, psa Piškota a želvy Toma, které do Centra denních služeb přivedla paní Šránková.

Děkujeme také dětem a paním učitelkám z Mateřské školy nám. Republiky a z denního rehabilitačního stacionáře Marákov, které pravidelně v průběhu roku přichází udělat radost našim uživatelům zpěvem, recitací nebo společným tvořením. Setkání uživatelů služby s dětmi je vždy pro všechny velkou radostí. V loňském roce jsme dbali nejen na zajímavé aktivity, kterých se uživatelé služby mohou zúčastnit, ale rovněž na zvyšování bezpečnosti zaměstnanců i uživatelů, proto jsme si cvičně vyzkoušeli planý požární poplach. Postupně také pracujeme na zpříjemnění našeho prostředí, a proto jsme pořídili do denních prostor nové skříně pro pomůcky uživatelů, opravili interiér a sociální zařízení.

Věříme, že i v letošním roce se nám bude dařit nabídnout uživatelům kvalitní služby a zajímavé aktivity.

Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (1) Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (2)
Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (3) Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (4)
Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (5) Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (6)
Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (7) Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (8)
Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (9) Zajímavé dění v Centru denních služeb v roce 2019 (10)

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka