DOPORUČENÍ A POKYNY K NÁVŠTĚVÁM – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Od pondělí 25.5.2020 budou povoleny návštěvy u klientů pobytových sociálních služeb dle doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky a dále dle Doporučeného postupu č. 10/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí. Návštěvní hodiny jsou určeny každý den od 13: 30 do 16:30  hodin. Stanovený čas je závazný. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. V případě, že příchozí do zařízení má tělesnou teplotu 37,0 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do budovy CSS Znojmo, U Lesíka. Každá navštěvující osoba je dotázána na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník o bezinfekčnosti. Svým podpisem stvrdí správnost údajů i seznámení se s vyvěšeným návštěvním řádem. U vstupu do budovy B všichni příchozí provedou dezinfekci rukou, v budově A při vstupu na oddělení, u vchodu do vnitřních prostor budov umístí poskytovatel dekontaminační rohože, přes které bude nutné projít. Všichni příchozí musí mít po celou dobu návštěvy ochranu dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, kterou poskytne poskytovatel při vstupu do zařízení. Při odchodu ochranu úst návštěvník vyhodí v budově B do připravené nádoby u vrátnice, v budově A do připravené nádoby u vchodových dveří. Taktéž uživatelé sociální služby, u kterých to zdravotní stav dovolí musí mít po celou doby návštěvy ochranu úst a nosu.
Z budovy B musí návštěva odcházet opět přes vrátnici, žádným jiným východem. Návštěvy mohou probíhat pouze ve společných prostorách zařízení (jako jsou aktivizační místnosti, relaxační zóny nebo zahrada), kdy mezi návštěvami jsou dodrženy odstupy 2 m. Pokud se jedná o uživatele sociální služby, který bydlí v jednolůžkovém pokoji je návštěva možná i tam. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Nutné je dodržovaní hygienických pravidel, odstupů a běžných nařízení. Ve společných prostorách není možná konzumace nápojů a potravin. Poskytovatel sociální služby během dne zajistí zvýšenou dezinfekci ploch a vnitřního vybavení a neprodleně po každé návštěvě, včetně všech použitých pomůcek. Děkujeme za respektování pravidel a dodržování návštěvního řádu. Mgr. Radka Sovjáková, DiS., ředitelka

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka