Pan Jan se ocitl na ulici poté, co přišel o práci a v důsledku toho o bydlení, které nebyl schopen platit.

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby nejen v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem či Pečovatelskou službu.

Návštěvní řád od 22.11.2021
Říjen - měsíc změn v CDS

Měsíc říjen pro nás znamenal spoustu změn.

Září v Centru denních služeb

Měsíc září jsme zahájili procházkou

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus